Tag: forex

  • Forex คืออะไร เข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

    ปัจจุบันโลกแห่งการลงทุนยังคงเดินหน้าอยู่ตลอด ซึ่งฟอเร็กซ์ คือ อีกประเภทที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ทว่าก็ยังอาจมีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจอยากลงทุนจำนวนไม่น้อยเกิดข้อสงสัยว่า Forex คืออะไร มีผลตอบแทนแบบไหน